Forex Vergi 2014
Forex Vergi 2014Previsoes kazanlarnda vergi var m Dviz alm-satm piyasasnda internet zerinden ilem yapmak imkn veren ve Previsoes ilemleri olarak adlandrlan kaldral ilemler, yksek kaldra imkn tannmas nedeniyle, ekonomik byklk itibaryla nemli boyutlara ulamaktadr. Foreks piyasas internet eriimiyle on-line ilem yapma kolaylklarnn yannda 7 gn 24 saat piyasann ak olmas nedeniyle bireysel yatrmcnn olduka ilgisini eken bir piyasa haline gelmitir. Bunun iin bireysel tasarruflarn deerlendirmek isteyen kiilerin internet zerinden bu piyasada ilem yapmaya yetkili bir kurumla szleme imzalamas ve hesap atrmas yeterlidir. Bu ilemler ainda kurumun bireysel yatrmclara salada piyasa takip ekranndan kredi kart ya da mevduat hesab zerinden yaplabilmektedir. Sermaye Piyasas Kurulu (SPK) 11.07.2013 tarihli Resmi Gazete de yaynlanan Seri: III-37.1 sayl Yatrm Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere likin Esaslar Hakknda Tebli ile kaldral ilemler hakknda uygulamaya dair dzenlemeler ve kurallar getirmitir. Sz konusu teblide kaldral ilem yatrlan teminat tutar karlnda, dviz ve kymetli madenler ile Kurulca belirlenecek dier varlklarn kaldral olarak elektronik ortamda oluturulmu bir platformda alm satm ilemleri eklinde tanmlanmtr. Sermaye Piyasas Kurulu bu dzenlemelerle kaldral alm satm ilemlerinin yalnzca bu faaliyette bulunmak zere yetkilendirilmi olan arac kurumlar ve vadeli ilem araclk irketleri tarafndan yerine getirilmesini salamtr. Previsoes ilemlerinden gerek kiilerce elde edilecek gelirlerin ne ekilde vergilendirilecei hususunda tereddtler bulunmaktadr. O yazmzda do bu, o veer de dar de cerimonia do mkellef do karate do karate do karate do karate do karate do karate, o karate do yabanc e o kirumlar do kurumlar do belirtmek istiyoruz. Gerek kiiler ynnden foreks, kazanlarnda vergi, durumu, Gerek, kiiler, ynnden, foreks, piyasasnda, elde, edilen, gelirlerin, nasl, vergilendirilecei, konusunda, tereddtler, vardr. Gerekten de Gelir Vergisi Kanununun hkmleri yorumlandnda, bu piyasadan elde edilen gelirlerin belirli artlar tamas durumunda zaman zaman ticari kazan veya arz ticari kazan ve hatta veado arte kazanc olarak vergilendirilebilecei sonular kabilmektedir. Bu konuda eitli grler ve makaleler mevcuttur. Balca grler aadaki gibidir: misli mal niteliine sahip olan ve bu zelliinden Dolay menkul kymet Saylan dvizlerin, dier dvizler ile deitirilmesi (takas) sonucu oluan forex ilemlerinden salanan kazanlar, eer ILEM Arzi olarak arte yapldysa veados kazanc olarak vergiye tabi tutulacaktr.1 Ancak forex ilemlerinin devamllk arz edecek ekilde, Yani Sermaye tahsisi, iyeri almas, individual istihdam, ticaret siciline kaydolmak gibi artlar salamak suretiyle Ticari bir organizasyon iinde yaplmas halinde, Takvim bir ylnda veya drt Takvim ylnda tek bir muamele yaplm olsa dahi, Ticari faaliyetin varln Cabul etmek gerekir. Bu ekilde Ticari bir organizasyon iinde gerekletirilen forex ilemlerinden Elde edilen kazancn Ticari kazan olarak vergiye tabi tutulmas gerekmektedir.2 GVKnn genel hkmlerini yorumladmzda bu piyasada yaplan ilemlerin belirli artlar tamas durumunda bu piyasadan Elde edilen gelirlerin Ticari kazan veya arz Ticari kazan olarak vergilendirilebileceini dnyoruz.3 Vergi Daresinin mukteza bazndaki gr ise yledir: Buna gre, foreks ilegitimate olarak da adlandrlan kaldral dviz alm satma faaliyetlerinden doan kazanlarn Gelir Vergisi Kanununun geici 67 nci maddesi kapsamnda tevkifat yoluyla yahut mkerrer 80 inci madde kapsamnda beyan yoluyla vergiye tabi tutulmas sz konusu olmamakla birlikte, sz konusu faaliyetin Ticari organizasyon ierisinde devamllk arz edecek ekilde yaplmas durumunda Ticari faaliyet olarak deerlendirilmesi ve bu faaliyetler neticesinde Elde edilen kazancn, gelir Vergisi Kanununun Ticari kazanlara ilikin hkmleri erevesinde beyan yoluyla vergilendirilmesi gerekmektedir. 4 Grlecei zere ortaya kan farlk ve veereren, fachadas piyasasndan elde edilen gelirlerin vergilendirilmesine ilikin olarak ak ve net bir dzenlemenin yaplmas gereini ortaya karmaktadr. Bize gre foreks gelirleri kategorik olarak finansal enstrmanlardan elde edilen bir gelir eididir. Bir Gerek kiinin Finansal piyasalardan Elde ettii menkul kymet sentou-kar, menkul kymet Faizi veya kar pagar gelirleri ile menkul kymetler ve dier Sermaye piyasas aralarnn elden karlmas ve Elde tutulmas srecinde Elde edilen gelirler esasen veados arte kazanc ve irad Sermaye menkul olarak vergi kapsamna girer. Ancak bu gelirlerin Palavras-chave hemen hemen tamam Geici 67. Madde kapsamnda sadece stopaj suretiyle vergilendirilmektedir. Bu sebeple foreks gelirlerinin ticari kazan olarak deerlendirilmesi kanunun lafz ve ruhu itibariyle uygun grnmemektedir. Ancak gerekten de ticari, bir, organiza, veya, ticari, bir, iletme, dhilinde, yaplan, bir, faaliyet, mevcut, ou, zaman, ticari, kazantan, bahsetmek, doru, olur. Ticari faaliyetteki devamlln objecktif ls ticari organizasyonun varldr. Bir ilm ticari bir organizasyon ierisinde yapldnda, devamllk kast ve nieyeti ile yapld kabul edilir. Bu durumda foreks imagens livres de direitos autorais em Gelir Vergisi Kanununa grec ticari kazan kapsamnda sayla bir organizasyondan elde edilmesi durumunda, bu gelirler ticari kazan olarak vergilendirilmelidir. Ancak bu ekilde ticari bir organizasyon veya ticari bir iletme olmadan sua bir kiiyi ticari kazan kapsamna almak, yasal defter tutmalarn istemek, yllk ticari kazan beyann ngrmek kanunun esprining uygun deildir. Bunun yannda, ok sayda, hzl ve youn olarak yaplan bu ilemlerin gerek kiilerin beyanna istaden vergilendirilmesinde, vergi matrahnn doruluu hakknda ciddi kukularn oluma ihtimalinin mevcut olduunu da dnmekteyiz. Bu olumsuzluun giderilmesi iin kaldral ilemleri gerek kiilerin beyanna gre vergilendirmek yerine, kappa krasamna almana e uygun ve pratik yol olaca kanaatindeyiz. Te yandan bu ilemlerden elde edilen kazanlar arzi kazan olarak deerlendirmek de doru olmaz. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,. Baka deyile sklkla yaplan bir ey deildir. Bize gre kstas, ticari organizasyon, varsa ticari, kazan saylmal, eer ticari organizasyon yoksa aada belirteceimiz neri dorultusunda geici 67 madde kapsamnda deerlendirilmelidir. Yabanc mteriler ynnden Eer yukarda bahse konu olduu gibi, bu gelirler Vergi Otoritesi tarafndan Arizi Ticari Kazan veya cervos Art Kazanc olarak deerlendirilir ise dar mkellef Gerek kiiler ve kurumlar ynnden mnferit veya zel beyan denilen ve-la bir ilemden sonra Ilemi yapan arac Kurum tarafndan verilmesi gereken bir Vergi beyan sorumluluu ve vergi demesi ortaya kar. Sz konusu ilemlerde kazan ve iratlar yabanc Kurum veya Gerek kiiye salayan yetkili kurulular olacandan, dar mkellef kiinin Trkiyede daimi temsilcisinin olmamas durumunda, bu ykmllklerin yetkili kurulular tarafndan yerine getirilmesi gerektii unutulmamal. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Dar mkellef gerek kiiler iin ise, yllk vergi tarifesine uygun gelir vergisidir. Anlalaca zere, yabanc mterilere bylesi bir vergi uygulanrsa, piyasa bu adan, bize gre almaz, te yandan bunun pratikte, yaplmas, ise, hemen, hemen, imknszdr. Previsoes kazanlarnn devamllk unsuru erevesinde ticari kazan olarak kaboul halinde ise yabanc kii ve kurumlarn Trkiyede yllk beyanname vermek suretiyle vergilendirilebilecei de sylenebilmektedir. Tabii, bu konuda lkemizin dier lkelerle yapt karlkl vergi anlamalarnn hkmleri de ncelikle dikkate alnmas gereken bir konudur. Bilindii zere, 2013 yl ortalarnda TBMMne sunulan yeni Gelir Vergisi Conservas de frutas e produtos horticolas 67. Madde dzenlemesi, tasarnn 62. Maddesi ile kalc hale getirilmek istenmektedir. Bize gre Tasardaki 62. Madde, yeni Sermaye, Piyasas, Kanununa, hegili, mevzuata uyum salamal, madde kapsamndaki finansal rnlere ilikin olarak Sermaye Piyasas Kanununa gerekli referencement yaplmal ve mevcut Geici 67. Maddede yer alan ve yeni SPKna uymayan hususlar kaldrlarak kaldral ilemlerden salanan gelirlerin5 de kapsama alnmas Salanmaldr. Bylece bu ilemlerden salanan gelirler de dier finansal aralardan salanan gelirler gibi stopaj suretiyle basit ve etkin bir ekilde vergilendirilmi olur. Lemin yaps itibariyle stopaj usul vergilemede de arac kurumlardaki ilemleri basitletirici bir yol dnlmelidir. Bu erevede 6362 sayl kanundaki Sermaye piyasas aralar: Menkul kymetler ve trev aralar yurm szlemeleri de dhil olmak zere Kurulca bu kapsamda olduu belirlenen dier sermaye piyasas aralar tanm olduka kapsayc bir tanm olduundan mevcut vergi kanunundaki menkul kymet ser dieu sermaye piyasas arac ifadesinin 6362 sayl Sermaye Piyasas Kanununda yer alan sermaye piyasas aralar olarak deitirilmesi uygun olacaktr. Bu sayede, ileride ihrac sz konusu olan yeni rnir de tasardaki 62. Madde kapsamna girmi olacaklardr. Yeni Gelir Vergisi Kanununun gndemde olduundan hareketle, Kanuna foreks kazanlarnn vergilendirilmesine ynelik bu tarz hkmlerin eklenmesi tereddtleri giderecek, konunun zelge baznda zm yerine, kanun dhilinde yasal alt yaps salanm olacaktr. Nk bu piyasann, ilem, hacmi, dikkate, alndnda, foreks, piyasasndan, elde, edilen, kazanlarn, vergilendirilmesi, gerekten, yasal, dzenlemeye, ihtiya, duyulan, bir, konudur. 1 Burin Dikmen, Forex lemlerinin Vergilendirilmesi, Vergi Dnyas Dergisi, Eyll / 2012, Diga: 361 2 Burin Dikmen, a. g.m. 3 Ali Tulu, Forex ve Forex lemerinden Elde Edilen Gelirlerin Vergilendirilmesi, Vergi Dnyas Dergisi, Mart / 2010, Diga: 343 4 Gelir daresinin 14/08/2012 tarih ve B.07.1.GB.4.34.16.01-12037-2012 / 281- 2554 sayl muktezas 5 SPKnun 11.07.2013 Tarihli Yatrm Hizmetleri tebliinde sermaye piyasas aralar tanmlanmakta ve kaldral ilemler, tebliin 4.blmndeki Trev Ara lemerina likin zel Hkmler arasnda ele alnmaktadr. Dier Yazlar 02 Eyll 2016, 14:02 Adicionar a lista de desejos Adicionar a lista de desejos Adicionar para comparar Yurt D Varlk Imagem de Yurt D Varlk Adicionar a lista de desejos Adicionar a lista de desejos Adicionar para comparar Yurt D Varlk Bar 31 Mays 2016, 11:13 Beiktan ampiyonluu. Ve stadyum loca kiralarnn gider sabado, 26 de novembro de 2016, 12:28 lkeler aras ortak raporlama erevesinde yeni bir varlk bar ihtiyac var m 29 mart 2016, 09:56 Kar taraf veklet cretlerinde Banka Ve Sigorta Muameleleri Vergisi 11 Mart 2016, 14:38 Eurobond (2016 yl) 01 de marco de 2016, 16:10 de Gelir Vergisi Beyan (2015 yl gelirleri) 22 de maio de 2016, 17:31 KJDF konusu 09 de outubro de 2016, 12:01 Yatrm fonlarnn Takasbank para a maioria das pessoas que trabalham no banco de dados de banco de dados de banco de dados de banco de dados vergisi2014 Vergi Takvimi 2014 Vergi Takvimi Gelir daresi Bakanl tarafndan yaynland. 2014 Yl Vergi Takvimini Formulario PDF no formato. Vysteni vyslajni vyslajni vyslajni, vystet na vyslajni, vymeniho vyrneni, vymeniho vychodneniho vychodneni, vymeniho vymeniho vychodneho vyrneni, vymeniho vyrobniho vychodneni. Bu takvim 31.12.2013 por titi itibariyle gnceldir. 2014 Aylk Vergi Takvimi detalha olarak yle: 16-31 Aralk 2013 Dnemine Ait Petrol ve Doalgaz rnlerine likin zel Tketim Vergisinin Beyan ve demesi 16-31 Aralk 2013 Dnemine Ait Noterlerce Yaplan Makbuz Karl demelere Ait Beyannamenin Verlmesi ve denmesi Aralk 2013 Dnemine Ait Kolal Gazoz, Alkoll ecekler ve Ttn Ver em tamanho grande Ver em tamanho grande Ver em tempo real Diminuir tamanho de letra Aralk 2013 Dnemine Ait Dayankl Tiketim Dier Mallara likin zel Tketim Vergisinin Beyan ve demesi Aralk 2013 Dnemine Ait Motorlu Tat Aralarna likin zel Tketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Ait zel letiim Vergisinin Beyan ve Aralk demesi 2013 Dnemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyan ve Aralk demesi 2013 Dnemine Ait Kaynak Kullanm Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve demesi Aralk 2013 Dnemine Ait 5602 Sayl Kanunda Tanmlanan ans Oyunlaryla lgili Veraset ve ntikal Vergisinin Beyan ve Aralk demesi 2013 Dnemine Ait e Oyunlar Vergisinin Beyan ve demesi Aralk 2013 Dnemine Ait lan ve Reklam Vergisinin Beyan ve demesi Aralk 2013 Dnemine Ait Mterek Bahislere likin Elence Vergisinin Beyan ve demesi ile Dier Elence Vergilerine likin Elence Vergisinin demesi Aralk 2013 Dnemine Ait Elektrik ve Havagaz Tketim Vergisinin Beyan Ve demesi Aralk 2013 Dnemine Ait Yangn Sigmas Vergisinin Beyan ve demesi Aralk 2013 Dnemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Gre Yaplan Tevkifatlarn Muhtasar Beyanname ile Beyan Ekim-Kasm-Aralk 2013 Dnemine Ait Tevkifatlarn Muhtasar Beyanname ile Beyan (GVK 98. Maddesinin 3. Fkrasna Gre er Aylk Beyanname Verme Hakkndan Yararlananlar em) Ekim-Kasm-Aralk 2013 Dnemine Ait GVK Geici 67. Madde Kapsamnda Yaplan Tevkifatlarn Muhtasar Beyanname ile Beyan Aralk 2013 Dnemine Ait stihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Srekli Mkellefi yeti Bulunanlar em Makbuz Karl denmesi Gereken Damga Vergisinina Beyan Aralk 2013 Dnemine Ait Katma Cervos Vergisinin Beyan Ekim-Kasm-Aralk 2013 Dnemine Ait Katma Cervos Vergisinin Beyan 1-15 Ocak 2014 Dnemine Ait Noterlerce Yaplan Makbuz Karl demelere Ait Beyannamenin Verlmesi ve denmesi Aralk 2013 Dnemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerina Gre Yaplan Tevkifatlarn demesi Ekim-Kasm-Aralk 2013 Dnemine Ait Tevkifatlarn demesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fkrasna Greer Aylk Beyanname VermeHakkndan Yararlananlar em) Ekim-Kasm-Aralk 2013 Dnemine Ait GVK Geici 67. Madde Kapsamnda Yaplan Tevkifatlarn demesi Aralk 2013 Dnemine Ait Katma cervos Vergisinin demesi Ekim-Kasm-Aralk 2013 Dnemine Ait Katma cervos Vergisinin demesi Aralk 2013 Dnemine Ait stihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Srekli Mkellefi yeti Bulunanlar em Makbuz Karl denmesi Gereken Damga Vergisinin demesi 1-15 Ocak 2014 Dnemine Ait Petrol ve Doalgaz Rinlerine likin zel Tketim Vergisinin Beyan ve demesi 2014 Yl Motorlu Tatlar Vergisi 1.Taksit demesi Yllk Harlarn demesi 2013 Ylnda Kullanlan Defterlerin 2014 ylnda da Kullanlmak stenmesi Halinde Yasal Defterlere likin Ara Tasdik Aralk 2013 Dnemine Ait Malve Hizmet Almlarna likin Bildirim Formu (Forma Ba) Aralk 2013 Dnemine Ait Malve Hizmet Satlarna likin Bildirim Formu (Forma Bs) 6111 Sayl Kanunun (6495 Sayl Kanunun Geici 2. Maddesi Kapsamnda Yaplandrlanlar Dahil) 2, 3, 5, 6 , 7 ve 8. Maddeleri Hkmleri Uyarnca denmesi Gereken 17. Taksit demesi Aralk 2013 Dnemine Ait Haberleme Vergisinin Ver em tamanho completo 16-31 Ocak 2014 Dnemine Ait Petrol ve Doalgaz rnlerine likin zel Tketim Vergisinin Ver em tamanho completo 16-31 Ocak 2014 Dnemine Ait Noterlerce Yaplan Makbuz Karl demelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve denmesi 2013 IV. Geici Vergi Dnemine (Ekim-Kasm-Aralk) Ait Gelir Geici Vergisinina Beyan 2013 IV. Geici Vergi Dnemine (Ekim-Kasm-Aralk) Ait Kurum Geici Vergisinin Beyan 2013 IV. Geici Vergi Dnemine (Ekim-Kasm-Aralk) Ait Gelir Geici Vergisinina demesi 2013 IV. Geici Vergi Dnemine (Ekim-Kasm-Aralk) Ait Kurum Geici Vergisinin demesi Ocak 2014 Dnemine Ait Kolal Gazoz, Alkoll ecekler ve Ttn Mamullerine likin zel Tketim Vergisinin Beyan ve demesi Ocak 2014 Dnemine Ait Dayankl Tketim ve Dier Mallara likin zel Tketim Vergisinin Beyan ve demesi Ocak 2014 Dnemine Ait Motorlu Tat Aralarna likin zel Tketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyan ve demesi Ocak 2014 Dnemine Ait zel letiim Vergisinin Beyan ve demesi Ocak 2014 Dnemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyan ve demesi Ocak 2014 Dnemine Ait Kaynak Kullanm Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve demesi Ocak 2014 Dnemine Ait 5602 Sayl Kanunda Tanmlanan ans Oyunlaryla lgili Veraset ve ntikal Vergisinin Beyan ve demesi Ocak 2014 Dnemine Ait ans Oyunlar Vergisinin Beyan ve demesi Ocak 2014 Dnemine Ait lan ve Reklam Vergisinin Beyan ve demesi Ocak 2014 Dnemine Ait Mterek Bahislere likin Elence Vergisinina Beyan ve demesi ile Dier Elence Vergilerina likin Elence Vergisinin demesi Ocak 2014 Dnemine Ait Elektrik ve Havagaz Tketim Vergisinin Beyan ve demesi Ocra 2014 Dnemine Ait Yangn Sigmas Vergisinin Beyan ve demesi Ocak 2014 Dnemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Gre Yaplan Tevkifatlarn Muhtasar Beyanname Idade Beyan Ocak 2014 Dnemine Ait Katma Veado Vergisinin Beyan Ocak 2014 Dnemine Ait stihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Srekli Mkellefi yeti Bulunanlar in Makbuz Karl denmesi Gereken Damga Vergisinin Beyan Basit Usulde Vergilendirilen Mkellefl erin 2013 Ylna likin Gelir Vergisi Beyan 1-15 ubat 2014 Dnemine Ait Petrol ve Doalgaz Rnlerine likin zel Tketim Vergisinin Beyan ve demesi 1-15 ubat 2014 Dnemine Ait Noterlerce Yaplan Makbuz Karl demelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve denmesi Ocak 2014 Dnemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Gre Yaplan Tevkifatlarn demesi Ocak 2014 Dnemine Ait Katma Deer Vergisinin demesi Ocak 2014 Dnemine Ait stihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Srekli Mkellefi yeti Bulunanlar in Makbuz Karl denmesi Gereken Damga Vergisinin demesi Adicionar a Favoritos 1. Taksit demesi Dier cretlerin Gelir Vergisinin darece Tartara 1. Taksit demesi Ocak 2014 Dnemine Ait Malve Hizmet Almlarna likin Bildirim Formu (Forma Ba) Ocak 2014 Dnemine Ait Malve Hizmet Satlarna likin Bildirim Formu (Forma Bs) Ocak 2014 Dnemine Ait Haberleme Vergisinin Beyan ve demesi 2014 Emlak Vergisi 1. Taksit demesinin Balangc (1 Mart 31 Mays Tarihleri ??Arasnda) 2014 Yl evre Temizlik Vergisinin 1. Taksit demesinin Balangc (1 Mart 31 Mays Tarihleri ??Arasnda) 16-28 ubat 2014 Dnemine Ait Petrol ve Doalgaz rnlerine likin zel Tketim Vergisinin Beyan ve Demesi 16-28 ubat 2014 Dnemine Ait Noterlerce Yaplat Makbuz Karl demelere Ait Beyannamenin Verlmesi ve denmesi ubat 2014 Dnemine Ait Kolal Gazoz, Alkoll ecekler ve Ttn Mamullerine likin zel Tketim Vergisinin Beyan ve demesi ubat 2014 Dnemine Ait Dayankl Tketim ve Dier Mallara likin zel Tketim Vergisinin Beyan ve demesi ubat 2014 Dnemine Ait Motorlu Tat Aralarna likin zel Tketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Bean ve demesi ubat 2014 Dnemine Ait zel letiim Vergisinin Beyan ve demesi ubat 2014 Dnemine Ait Banka ve Sigma Muameleleri Vergisinin Beyan ve demesi ubat 2014 Dnemine Ait Kaynak Kullanm Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve ubat demesi 2014 Dnemine Ait 5602 Sayl Kanunda Tanmlanan ans Oyunlaryla lgili Veraset ve ntikal Vergisinin Beyan ve demesi ubat 2014 Dnemine Ait ans Oyunlar Vergisinin Beyan ve demesi ubat 2014 Dnemine Ait lan ve Reklam Vergisinin Beyan ve demesi ubat 2014 Dnemine Ait Mterek Bahislere likin Elence Vergisinin De Wikipedia, a enciclopedia livre Elence Vergilerin likin Elence Vergisinin demesi ubat 2014 Dnemine Ait Elektrik ve Havagaz Tketim Vergisinin Beyan ve demesi ubat 2014 Dnemine Ait Yangn Sigortas Vergisinin Beyan ve demesi ubat 2014 Dnemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Gre Yaplan Tevkifatlarn Muhtasar Beyanname ile Beyan ubat 2014 Dnemine Ait Katma cervos Vergisinin Beyan ubat 2014 Dnemine Ait stihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Srekli Mkellefi yeti Bulunanlar em Makbuz Karl denmesi Gereken Damga Vergisinin Beyan 2013 Ylna likin Yllk gelir Vergisi Beyannamesinin Verilmesi GVK Geici 67. Madde Kapsamnda htiyari Beyannamenin Verilmesi 1-15 Mart 2014 Dnemine Ait Petrol ve Doalgaz rnlerine likin zel Tketim Vergisi Beyan ve demesi 1-15 Mart 2014 Dnemine Ait Noterlerce Yaplan Makbuz Karl demelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve denmesi ubat 2014 Dnemine Ait GVK 94 Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Gre Yaplan Tevkifatlarn demesi ubat 2014 Dnemine Ait Katma Deer Vergisinin demesi ubat 2014 Dnemine Ait stihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Srekli Mkellefi yeti Bulunanlar em Makbuz Karl denmesi Gereken Damga Vergisinin demesi 2013 Ylna likin Yllk Gelir Vergisinin 1. Taksit demesi 2013 Ylna likin Bilano Esasna Gre Defter Tutano Gelir Vergisi Mkellefl eri em Kesin Mizan Bildirimi ubat 2014 Dnemine Ait Malve Hizmet Almlarna likin Bildirim Formu (Forma Ba) ubat 2014 Dnemine Ait Malve Hizmet Satlarna likin Bildirim Formu Bs) ubat 2014 Dnemine Ait Haberleme Vergisinina Bejan ve demesi 6111 Sayl Kanunun (6495 Sayl Kanunun Geici 2. Maddesi Kapsamnda Yaplandrlanlar Dahil) 2,3,5,6,7 ve 8. Maddeleri Hkmleri Uyarnca denmesi Gereken 18. Taksit demesi 2014 Ylna Ait Mkellef Bilgileri Bildiriminin Verilmeye Balanmas (1 Nisan-31 Mays 2014 tarihleri ??arasnda) 2013 Ylna Ait Gelir Vergisi Mkellefl erinin Vergi Levhasnn nternet zerinden Alnmaya Balanmas (1 Nisan-31 Mays 2014 tarihleri ??arasnda) 16-31 Mart 2014 Dnemine Ait Noterlerce Yaplan Makbuz Karl demelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve denmesi 16-31 Marte 2014 Dnemine Ait Petrol ve Doalgaz rnlerine likin zel Tketim Vergisinin Beyan ve demesi Marte 2014 Dnemine Ait Kolal Gazoz, Alkoll ecekler ve Ttn Mamullerine likin zel Tketim Vergisinin Beyan ve demesi Data de renovacao 2014 Dnemine Ait Dayankl Tketim ve Dier Mallara likin zel Tcheco Vergisinin Beyan ve demesi Mart 2014 Dnemine Ait Motorlu Tat Aralarna a partir de zel Tketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyan ve demesi Mart 2014 Dnemine Ait zel letiim Vergisinin Beyan ve demesi Mercado 2014 Dnemine Ait Banka ve Sigma Muameleleri Vergisinin Beyan ve demesi Mart 2014 Dnemine Ait Kaynak Kullanm Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve demesi Mart 2014 Dnemine Ait 5602 Sayl Kanunda Tanmlanan ans Oyunlaryla lgili Veraset ve ntikal Vergisinin Beyan ve demesi Mart 2014 Dnemine Ait ans Oyunlar Vergisinin Beyan ve demesi Mart 2014 Dnemine Ait lan ve Reklam Vergisinin Beyan ve demesi Mart 2014 Dnemine Ait Mterek Bahislere likin Elence Vergisinin Beyan ve demesi ile Dier Elence Vergilerine likin Elence Vergisinin demesi Mart 2014 Dnemine Ait Elektrik ve Havagaz Tketim Vergisinin Beyan ve demesi Mart 2014 Dnemine Ait Yangn Sigortas Vergisinin Beyan ve demesi Mart 2014 Dnemine Ait GVK 94. Madde Ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Gre Yaplan Tevkifatlarn Muhtasar Beyanname Beyan Ocak-ubat-Mart 2014 Dnemine Ait Tevkifatlarn Muhtasar Beyanname ile Beyan (GVK 98. Maddesinin 3. Fkrasna Gre e Aylk Beyanname Verme Hakkndan Yararlananlar) Ocak-ubat-Mart 2014 Dnemine Ait GVK Geici 67. Madde Kapsamnda Yaplan Tevkifatlarn Muhtasar Beyanname ile Beyan Mart 2014 Dnemine Ait Katma cervos Vergisinin Beyan Ocak-ubat-Mart 2014 Dnemine Ait Katma cervos Vergisinin Beyan Mart 2014 Dnemine Ait stihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Srekli Mkellefi yeti Bulunanlar em Makbuz Karl denmesi Gereken Damga Vergisinin Beyan 2013 Ylna likin Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Verilmesi 1-15 Nisan 2014 Dnemine Ait Petrol ve Doalgaz rnlerine likin zel Tketim Vergisinin Beyan ve demesi 1-15 Nisan 2014 Dnemine Ait Noterlerce Yaplan Makbuz Karl demelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Denmesi Denetim Kurulular Yetkilendirme Belgesi Yllk Har Bildirimi Verilmesi Elektrik retimi Lisans Harlar Yllk Har BildirimiVerilmesi Mart 2014 Dnemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerina Gre Yaplan Tevkifatlarn demesi Ocak-ubat-Mart 2014 Dnemine Ait Tevkifatlarn demesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fkrasna Gre er Aylk Beyanname Verme Hakkndan Yararlananlar em) Ocak-ubat-Mart 2014 Dnemine Ait GVK Geici 67. Madde Kapsamnda Yaplan Tevkifatlarn demesi Mart 2014 Dnemine Ait Katma Deer Vergisinin demesi Ocak-ubat-Mart 2014 Dnemine Ait Katma Deer Vergisinin demesi Mart 2014 Dnemine Ait stihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Srekli Mkellefi yeti Bulunanlar em Makbuz Karl denmesi Gereken Damga Vergisinin demesi 2013 Ylna likin Kurumlar Vergisinin demesi 2013 Ylna likin Kurumlar Vergisi Mkellefl eri em Kesin Mizan Bildirimi Mart 2014 Dnemine Ait Mal ve Hizmet Almlarna likin Bildirim Formu (Forma Ba) Mart 2014 Dnemine Ait Malve Hizmet Satlarna likin Bildirim Formu (Forma Bs) Mart 2014 Dnemine Ait Haberleme Vergisinin Beyan ve demesi 2013 Ylna Ait Kurumlar Vergisi Mkellefl erinin Vergi Levhasnn nternet zerinden Alnmaya Balanmas (1 Mays-31 Mays 2014 Tarihleri ??arasnda) 16-30 Nisan 2014 Dnemine Ait Petrol ve Doalgaz rnlerine likin zel Tketim Vergisinin Beyan ve demesi 16-30 Nisan 2014 Dnemine Ait Noterlerce Yaplan Makbuz Karl demelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve denmesi 2014 I. Geici Vergi Dnemine (Ocak-ubat-Mart ) Ait Gelir Geici Vergisinin Beyan 2014 I. Geici Vergi Dnemine (Ocak-ubat-Mart) Ait Kurum Geici Vergisinin Beyan Nisan 2014 Dnemine Ait Kolal Gazoz, Alkoll ecekler ve Ttn Mamullerine likin zel Tketim Vergisinin Beyan ve demesi Nisan 2014 Dnemine Ait Dayankl Tketim Dier Mallara (em ingles) Data de nascimento 2014 Dnemine Ait Motorlu Tat Aralarna likin zel Tketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyan ve demesi Nisan 2014 Dnemine Ait zel letiim Vergisinin Beyan ve demesi Nisan 2014 Dnemine Ait Banka ve Sigma Muameleleri Vergisinin Beyan ve demesi Nisan 2014 Dnemine Ait Kaynak Kullanm Destekleme Fono Kesintisi Bildirimi ve demesi 2014 I. Geici Vergi Dnemine (Ocak-ubat-Mart) Ait Gelir Geici Vergisinin demesi 2014 I. Geici Vergi Dnemine (Ocak-ubat-Mart) Ait Kurum Geici Vergisinin demesi Nisan 2014 Dnemine Ait 5602 Sayl Kanunda Tanmlanan ans Oyunlaryla lgili Veraset ve ntikal Vergisinin Beyan ve demesi Nisan 2014 Dnemine Ait ans Oyunlar Vergisinin Beyan ve demesi Nisan 2014 Dnemine Ait lan ve Reklam Vergisinin Beyan ve demesi Nisan 2014 Dnemine Ait Mterek Bahislere likin Elence Vergisinin Beyan ve ile demesi Dier Elence Vergilerina likin Elence Vergisinin demesi Nisan 2014 Dnemine Ait Elektrik ve Havagaz Tketim Vergisinin Beyan ve demesi Nisan 2014 Dnemine Ait Yangn Sigortas Vergisinin Beyan ve demesi Nisan 2014 Dnemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerina Gre Yaplan Tevkifatlarn Muhtasar Beyanname Ile Beyan GVK Geici 61. Madde Uyarnca Hesaplanan Yatrm ndirimi Stopajnn Beyan Nisan 2014 Dnemine Ait stihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Srekli Mkellefi yeti Bulunanlar em Makbuz Karl denmesi Gereken Damga Vergisinin Beyan Nisan 2014 Dnemina Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Gre Yaplan Tevkifatlarn demesi Nisan 2014 Dnemine Ait Katma Veado Vergisinin Beyan ve demesi GVK Geici 61. Madde Uyarnca Hesaplanan Yatrm ndirimi Stopajnn demesi 1-15 Mays 2014 Dnemine Ait Petrol ve Doalgaz rnlerine likin zel Tketim Vergisi Beyan ve demesi Nisan 2014 Dnemine Ait stihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Srekli Mkellefi yeti Bulunanlar em Makbuz Karl denmesi Gereken Damga Vergisinin demesi 1-15 Mays 2014 Dnemine Ait Noterlerce Yaplan Makbuz Karl demelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve denmesi 2014 Yl Emlak Vergisi 1. Taksit demesi Veraset ve ntikal Vergisi 1 Taksit demesi Vergi Levhasnn nternet Vergi Dairesi zerinden Yazdrlarak Alnmas 2014 Yl evre Temizlik Vergisinin 1. Taksit demesi Nisan 2014 Dnemine Ait Malve Hizmet Almlarna likin Bildirim Formu (Form Ba) Nisan 2014 Dnemine Ait Malve Hizmet Satlarna likin Bildirim Formu (Form Bs) Nisan 2014 Dnemine Ait Haberleme Vergisinin Beyan ve demesi demesi Denetim Kurulular Yetkilendirme Belgesi Yllk Har 2014 Ylna Ait Mkellef Bilgileri Bildiriminin Verilmesinin Filho Gn Elektrik retimi Lisans Harlar Yllk Har demesi 16-31 Mays 2014 Dnemine Ait Gasolina ve Doalgaz rnlerine likin zel Tketim Vergisinin Beyan ve demesi 16-31 Mays 2014 Dnemine Ait Noterlerce Yaplan Makbuz Karl demelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve denmesi Mays 2014 Dnemine Ait Kolal Gazoz, Alkoll ecekler ve Ttn Mamullerine likin zel Tketim Vergisinin Beyan ve demesi Mays 2014 Dnemine Ait Dayankl Tketim ve Dier Mallara likin zel Tketim Vergisinin Beyan Ve demesi Mays 2014 Dnemine Ait Motorlu Tat Aralarna likin zel Tketim Vergisinina (Tescile Tabi Olmayanlar) Data de lancamento Mays 2014 Dnemine Ait zel letiim Vergisinin Beyan ve demesi Mays 2014 Dnemine Ait Banka ve Sigmaja Muameleleri Vergisinin Beyan ve demesi Mays 2014 Dnemine Ait Kaynak Kullanm Destekleme Ano de fundacao 2014 Dneemine Ait 5602 Cidade: Kanunda Cidade: Tanmlanan and Oyunlaryla lgili Data de lancamento: Dezember 2014 Data de lancamento: 2014 Data de lancamento: 2014 Data de lancamento: 2014 Data de lancamento: Dezember 2014 Dnemine Ait Mterek Bahislere Likin Elence Vergisinin Beyan ve demesi il Dier Elence Vergilerine likin Elence Vergisinin demesi Mays 2014 Dnemine Ait Elektrik ve Havagaz Tketim Vergisinin Beyan ve demesi Mays 2014 Dnemine Ait Yangn Sigortas Vergisinin Beyan ve demesi Mays 2014 Dnemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Makbuz Karl demelere Ait Beyannamenin Verlmesi ve denmesi 1-15 Haziran 2014 Dnemine Ait Petrol ve Doalgaz Rnlerine likin zel Tketim Vergisinin Beyan ve demesi Mays 2014 Dnemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerina Gre Yaplan Tevkifatlarn demesi Mays 2014 Dnemine Ait Katma Deer Vergisinin demesi Mays 2014 Dnemine Ait stihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Srekli Mkellefi yeti Bulunanlar em Makbuz Karl denmesi Gereken Damga Vergisinin demesi Ver todos os outros desenhos (em ingles) 2. Taksit demesi Mays 2014 Dnemine Ait Malve Hizmet Almlarna likin Bildirim Formu ( Form Ba) Mays 2014 Dnemine Ait Malve Hizmet Satlarna likin Bildirim Formu (Forma Bs) Mays 2014 Dnemine Ait Haberleme Vergisinina Beyan ve demesi (5604 Sayl Mali Tatil hdas Edilmesi Hakknda Kanun Dikkate Alnarak Dzenlenmitir) (Mali Tatil 1 20 Temmuz) 16-30 Haziran 2014 Dnemine Ait Noterlerce Yaplan Makbuz Karl demelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve denmesi Hazeran 2014 Dnemine Ait Kaynak Kullanm Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve demesi Haziran 2014 Dnemine Ait lan ve Reklam Vergisinin Beyan ve demesi Azerbaijan 2014 Dnemine Ait Mterek Bahislere likin Elence Vergisinin Beyan ve demesi ile Dier Elence Vergilerine likin Elence Vergisinin demesi Haziran 2014 Dnemine Ait Elektrik ve Havagaz Tketim Vergisinin Beyan ve demesi Haziran 2014 Dnemine Ait Yangn Sigortas Vergisinin Beyan ve demesi 1-15 Templo 2014 Dnemine Ait Noterlerce Yaplan Makbuz Karl demelere Ait Beyannamenin Verlmesi ve denmesi 2013 Ylna ilikin Gelir Vergisi 2. Taksit demesi Motorlu Tatlar Vergisi 2. Taksit demesi Haziran 2014 Dnemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Gre Yaplan Tevkifatlarn Muhtasar Beyanname ile Beyan ve demesi Nisan-Mays-Haziran 2014 Dnemine Ait Tevkifatlarn Muhtasar Beyanname ile Beyan Ve demesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fkrasna Gre er Aylk Beyanname Verme Hakkndan Yararlananlar em) Nisan-Mays-Haziran 2014 Dnemine Ait GVK Geici 67. Madde Kapsamnda Yaplan Tevkifatlarn Muhtasar Beyanname ile Beyan ve demesi Haziran 2014 Dnemine Ait Katma Deer Vergisinin Beyan ve demesi Nisan-Mays-Haziran 2014 Dnemine Ait Katma Deer Vergisinin Beyan ve demesi 16-30 Haziran 2014 Dnemine likin Petrol ve Doalgaz rnlerine likin zel Tketim Vergisinin Beyan ve demesi Haziran 2014 Dnemine Ait Kolal Gazoz, Alkoll ecekler ve Ttn Mamullerine likin zel Tketim Vergisinin Beyan ve demesi Haziran 2014 Dnemine Ait Dayankl Tketim ve Dier Mallara likin zel Tketim Vergisinin Beyan ve demesi Haziran 2014 Dnemine Ait Motorlu Tat Aralarna likin zel Tketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyan ve demesi Haziran 2014 Dnemine Ait zel letiim Vergisinin Beyan ve demesi Haziran 2014 Dnemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyan ve demesi 1-15 Temmuz 2014 Dnemine Ait Petrol ve Doalgaz rnlerine likin zel Tketim Vergisinin Beyan ve demesi Haziran 2014 Dnemine Ait ans Oyunlar Vergisinin Beyan ve demesi Haziran 2014 Dnemine Ait stihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Srekli Mkellefi yeti Bulunanlar in Makbuz Karl denmesi Gereken Damga Vergisinin Beyan ve demesi Haziran 2014 Dnemine Ait 5602 Sayl Kanunda Tanmlanan ans Oyunlaryla lgili Veraset ve ntikal Vergisinin Beyan ve demesi Haziran 2014 Dnemine Ait Haberleme Vergisinin Beyan ve demesi Haziran 2014 Dnemine Ait Mal ve Hizmet Almlarna likin Bildirim Formu (Form Ba) Haziran 2014 Dnemine Ait Mal ve Hizmet Satlarna likin Bildirim Formu (Form Bs) 16-31 Temmuz 2014 Dnemine Ait Petrol ve Doalgaz rnlerine likin zel Tketim Vergisinin Beyan ve demesi 16-31 Temmuz 2014 Dnemine Ait Noterlerce Yaplan Makbuz Karl demelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve denmesi 2014 II. Geici Vergi Dnemine (Nisan-Mays-Haziran) Ait Gelir Geici Vergisinin Beyan 2014 II. Geici Vergi Dnemine (Nisan-Mays-Haziran) Ait Kurum Geici Vergisinin Beyan Temmuz 2014 Dnemine Ait Kolal Gazoz, Alkoll ecekler ve Ttn Mamullerine likin zel Tketim Vergisinin Beyan ve demesi Temmuz 2014 Dnemine Ait Dayankl Tketim ve Dier Mallara likin zel Tketim Vergisinin Beyan ve demesi Temmuz 2014 Dnemine Ait Motorlu Tat Aralarna likin zel Tketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyan ve demesi Temmuz 2014 Dnemine Ait zel letiim Vergisinin Beyan ve demesi Temmuz 2014 Dnemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyan ve demesi Temmuz 2014 Dnemine Ait Kaynak Kullanm Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve demesi 2014 II. Geici Vergi Dnemine (Nisan-Mays-Haziran) Ait Gelir Geici Vergisinin demesi 2014 II. Geici Vergi Dnemine (Nisan-Mays-Haziran) Ait Kurum Geici Vergisinin demesi Temmuz 2014 Dnemine Ait 5602 Sayl Kanunda Tanmlanan ans Oyunlaryla lgili Veraset ve ntikal Vergisinin Beyan ve demesi Temmuz 2014 Dnemine Ait ans Oyunlar Vergisinin Beyan ve demesi Temmuz 2014 Dnemine Ait lan ve Reklam Vergisinin Beyan ve demesi Temmuz 2014 Dnemine Ait Mterek Bahislere likin Elence Vergisinin Beyan ve demesi ile Dier Elence Vergilerine likin Elence Vergisinin demesi Temmuz 2014 Dnemine Ait Elektrik ve Havagaz Tketim Vergisinin Beyan ve demesi Temmuz 2014 Dnemine Ait Yangn Sigortas Vergisinin Beyan ve demesi Temmuz 2014 Dnemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Gre Yaplan Tevkifatlarn Muhtasar Beyanname ile Beyan Temmuz 2014 Dnemine Ait Katma Deer Vergisinin Beyan Temmuz 2014 Dnemine Ait stihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Srekli Mkellefi yeti Bulunanlar in Makbuz Karl denmesi Gereken Damga Vergisinin Beyan 1-15 Austos 2014 Dnemine Ait Petrol ve Doalgaz rnlerine likin zel Tketim Vergisi Beyan ve demesi Temmuz 2014 Dnemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Gre Yaplan Tevkifatlarn demesi Temmuz 2014 Dnemine Ait Katma Deer Vergisinin demesi Temmuz 2014 Dnemine Ait stihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Srekli Mkellefi yeti Bulunanlar in Makbuz Karl denmesi Gereken Damga Vergisinin demesi 1-15 Austos 2014 Dnemine Ait Noterlerce Yaplan Makbuz Karl demelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve denmesi Dier cretlerin Gelir Vergisi 2. Taksit demesi Temmuz 2014 Dnemine Ait Mal ve Hizmet Almlarna likin Bildirim Formu (Form Ba) Temmuz 2014 Dnemine Ait Mal ve Hizmet Satlarna likin Bildirim Formu (Form Bs) Temmuz 2014 Dnemine Ait Haberleme Vergisinin Beyan ve demesi 16-31 Austos 2014 Dnemine Ait Noterlerce Yaplan Makbuz Karl demelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve denmesi 16-31 Austos 2014 Dnemine Ait Petrol ve Doalgaz rnlerine likin zel Tketim Vergisinin Beyan ve demesi Austos 2014 Dnemine Ait Kolal Gazoz, Alkoll ecekler ve Ttn Mamullerine likin zel Tketim Vergisinin Beyan ve demesi Austos 2014 Dnemine Ait Dayankl Tketim ve Dier Mallara likin zel Tketim Vergisinin Beyan ve demesi Austos 2014 Dnemine Ait Motorlu Tat Aralarna likin zel Tketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyan ve demesi Austos 2014 Dnemine Ait zel letiim Vergisinin Beyan ve demesi Austos 2014 Dnemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyan ve demesi Austos 2014 Dnemine Ait Kaynak Kullanm Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve demesi Austos 2014 Dnemine Ait 5602 Sayl Kanunda Tanmlanan ans Oyunlaryla lgili Veraset ve ntikal Vergisinin Beyan ve demesi Austos 2014 Dnemine Ait ans Oyunlar Vergisinin Beyan ve demesi Austos 2014 Dnemine Ait lan ve Reklam Vergisinin Beyan ve demesi Austos 2014 Dnemine Ait Mterek Bahislere likin Elence Vergisinin Beyan ve demesi ile Dier Elence Vergilerine likin Elence Vergisinin demesi Austos 2014 Dnemine Ait Elektrik ve Havagaz Tketim Vergisinin Beyan ve demesi Austos 2014 Dnemine Ait Yangn Sigortas Vergisinin Beyan ve demesi Austos 2014 Dnemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Gre Yaplan Tevkifatlarn Muhtasar Beyanname ile Beyan Austos 2014 Dnemine Ait stihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Srekli Mkellefi yeti Bulunanlar in Makbuz Karl denmesi Gereken Damga Vergisinin Beyan Austos 2014 Dnemine Ait Katma Deer Vergisinin Beyan 1-15 Eyll 2014 Dnemine Ait Noterlerce Yaplan Makbuz Karl demelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve denmesi 1-15 Eyll 2014 Dnemine Ait Petrol ve Doalgaz rnlerine likin zel Tketim Vergisinin Beyan ve demesi Austos 2014 Dnemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Gre Yaplan Tevkifatlarn demesi Austos 2014 Dnemine Ait Katma Deer Vergisinin demesi Austos 2014 Dnemine Ait stihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Srekli Mkellefi yeti Bulunanlar in Makbuz Karl denmesi Gereken Damga Vergisinin demesi Austos 2014 Dnemine Ait Mal ve Hizmet Almlarna likin Bildirim Formu (Form Ba) Austos 2014 Dnemine Ait Mal ve Hizmet Satlarna likin Bildirim Formu (Form Bs) Austos 2014 Dnemine Ait Haberleme Vergisinin Beyan ve demesi 16-30 Eyll 2014 Dnemine Ait Petrol ve Doalgaz rnlerine likin zel Tketim Vergisinin Beyan ve demesi 16-30 Eyll 2014 Dnemine Ait Noterlerce Yaplan Makbuz Karl demelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve denmesi Eyll 2014 Dnemine Ait Kolal Gazoz, Alkoll ecekler ve Ttn Mamullerine likin zel Tketim Vergisinin Beyan ve demesi Eyll 2014 Dnemine Ait Dayankl Tketim ve Dier Mallara likin zel Tketim Vergisinin Beyan ve demesi Eyll 2014 Dnemine Ait Motorlu Tat Aralarna likin zel Tketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyan ve demesi Eyll 2014 Dnemine Ait zel letiim Vergisinin Beyan ve demesi Eyll 2014 Dnemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyan ve demesi Eyll 2014 Dnemine Ait Kaynak Kullanm Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve demesi Eyll 2014 Dnemine Ait 5602 Sayl Kanunda Tanmlanan ans Oyunlaryla lgili Veraset ve ntikal Vergisinin Beyan ve demesi Eyll 2014 Dnemine Ait ans Oyunlar Vergisinin Beyan ve demesi Eyll 2014 Dnemine Ait lan ve Reklam Vergisinin Beyan ve demesi Eyll 2014 Dnemine Ait Mterek Bahislere likin Elence Vergisinin Beyan ve demesi ile Dier Elence Vergilerine likin Elence Vergisinin demesi Eyll 2014 Dnemine Ait Elektrik ve Havagaz Tketim Vergisinin Beyan ve demesi Eyll 2014 Dnemine Ait Yangn Sigortas Vergisinin Beyan ve demesi Eyll 2014 Dnemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Gre Yaplan Tevkifatlarn Muhtasar Beyanname ile Beyan Temmuz-Austos-Eyll 2014 Dnemine Ait Tevkifatlarn Muhtasar Beyanname ile Beyan (GVK 98. Maddesinin 3. Fkrasna Gre er Aylk Beyanname Verme Hakkndan Yararlananlar in) Temmuz-Austos-Eyll 2014 Dnemine Ait GVK Geici 67. Madde Kapsamnda Yaplan Tevkifatlarn Muhtasar Beyanname ile Beyan Eyll 2014 Dnemine Ait stihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Srekli Mkellefi yeti Bulunanlar in Makbuz Karl denmesi Gereken Damga Vergisinin Beyan Eyll 2014 Dnemine Ait Katma Deer Vergisinin Beyan Temmuz-Austos-Eyll 2014 Dnemine Ait Katma Deer Vergisinin Beyan 1-15 Ekim 2014 Dnemine Ait Noterlerce Yaplan Makbuz Karl demelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve denmesi Eyll 2014 Dnemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Gre Yaplan Tevkifatlarn demesi Temmuz-Austos-Eyll 2014 Dnemine Ait Tevkifatlarn demesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fkrasna Gre er Aylk Beyanname Verme Hakkndan Yararlananlar in) Temmuz-Austos-Eyll 2014 Dnemine Ait GVK Geici 67. Madde Kapsamnda Yaplan Tevkifatlarn demesi Eyll 2014 Dnemine Ait Katma Deer Vergisinin demesi Temmuz-Austos-Eyll 2014 Dnemine Ait Katma Deer Vergisinin demesi Eyll 2014 Dnemine Ait stihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Srekli Mkellefi yeti Bulunanlar in Makbuz Karl denmesi Gereken Damga Vergisinin demesi 1-15 Ekim 2014 Dnemine Ait Petrol ve Doalgaz rnlerine likin zel Tketim Vergisi Beyan ve demesi Eyll 2014 Dnemine Ait Mal ve Hizmet Almlarna likin Bildirim Formu (Form Ba) Eyll 2014 Dnemine Ait Mal ve Hizmet Satlarna likin Bildirim Formu (Form Bs) Eyll 2014 Dnemine Ait Haberleme Vergisinin Beyan ve demesi 16-31 Ekim 2014 Dnemine Ait Petrol ve Doalgaz rnlerine likin zel Tketim Vergisinin Beyan ve demesi 16-31 Ekim 2014 Dnemine Ait Noterlerce Yaplan Makbuz Karl demelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve denmesi 2014 III. Geici Vergi Dnemine (Temmuz-Austos-Eyll) Ait Gelir Geici Vergisinin Beyan 2014 III. Geici Vergi Dnemine (Temmuz-Austos-Eyll) Ait Kurum Geici Vergisinin Beyan 2014 III. Geici Vergi Dnemine (Temmuz-Austos-Eyll) Ait Gelir Geici Vergisinin demesi 2014 III. Geici Vergi Dnemine (Temmuz-Austos-Eyll) Ait Kurum Geici Vergisinin demesi Ekim 2014 Dnemine Ait Kolal Gazoz, Alkoll ecekler ve Ttn Mamullerine likin zel Tketim Vergisinin Beyan ve demesi Ekim 2014 Dnemine Ait Dayankl Tketim ve Dier Mallara likin zel Tketim Vergisinin Beyan ve demesi Ekim 2014 Dnemine Ait Motorlu Tat Aralarna likin zel Tketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyan ve demesi Ekim 2014 Dnemine Ait zel letiim Vergisinin Beyan ve demesi Ekim 2014 Dnemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyan ve demesi Ekim 2014 Dnemine Ait Kaynak Kullanm Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve demesi Ekim 2014 Dnemine Ait 5602 Sayl Kanunda Tanmlanan ans Oyunlaryla lgili Veraset ve ntikal Vergisinin Beyan ve demesi Ekim 2014 Dnemine Ait ans Oyunlar Vergisinin Beyan ve demesi Ekim 2014 Dnemine Ait lan ve Reklam Vergisinin Beyan ve demesi Ekim 2014 Dnemine Ait Mterek Bahislere likin Elence Vergisinin Beyan ve demesi ile Dier Elence Vergilerine likin Elence Vergisinin demesi Ekim 2014 Dnemine Ait Elektrik ve Havagaz Tketim Vergisinin Beyan ve demesi Ekim 2014 Dnemine Ait Yangn Sigortas Vergisinin Beyan ve demesi Ekim 2014 Dnemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Gre Yaplan Tevkifatlarn Muhtasar Beyanname ile Beyan Ekim 2014 Dnemine Ait Katma Deer Vergisinin Beyan Ekim 2014 Dnemine Ait stihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Srekli Mkellefi yeti Bulunanlar in Makbuz Karl denmesi Gereken Damga Vergisinin Beyan 1-15 Kasm 2014 Dnemine Ait Petrol ve Doalgaz rnlerine likin zel Tketim Vergisi Beyan ve demesi 1-15 Kasm 2014 Dnemine ait Noterlerce Yaplan Makbuz Karl demelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve denmesi 26 Kasm 2014 Ekim 2014 Dnemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Gre Yaplan Tevkifatlarn demesi Ekim 2014 Dnemine Ait Katma Deer Vergisinin demesi Ekim 2014 Dnemine Ait stihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Srekli Mkellefi yeti Bulunanlar in Makbuz Karl denmesi Gereken Damga Vergisinin demesi Yllk Gelir Vergisi Beyannamelerinde, Toplam Gelir indeki Zirai Kazanlar 75 ve Daha Yksek Oranda Olanlar in 1. Taksit demesi Veraset ve ntikal Vergisi 2. Taksit demesi 2014 Yl Emlak Vergisi 2. Taksit demesi 2014 Yl evre Temizlik Vergisinin 2. Taksit demesi Ekim 2014 Dnemine Ait Mal ve Hizmet Almlarna likin Bildirim Formu (Form Ba) Ekim 2014 Dnemine Ait Mal ve Hizmet Satlarna likin Bildirim Formu (Form Bs) Ekim 2014 Dnemine Ait Haberleme Vergisinin Beyan ve demesi 16-30 Kasm 2014 Dnemine Ait Noterlerce Yaplan Makbuz Karl demelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve denmesi 16-30 Kasm 2014 Dnemine Ait Petrol ve Doalgaz rnlerine likin zel Tketim Vergisinin Beyan ve demesi Kasm 2014 Dnemine Ait Kolal Gazoz, Alkoll ecekler ve Ttn Mamullerine likin zel Tketim Vergisinin Beyan ve demesi Kasm 2014 Dnemine Ait Dayankl Tketim ve Dier Mallara likin zel Tketim Vergisinin Beyan ve demesi Kasm 2014 Dnemine Ait Motorlu Tat Aralarna likin zel Tketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyan ve demesi Kasm 2014 Dnemine Ait zel letiim Vergisinin Beyan ve demesi Kasm 2014 Dnemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyan ve demesi Kasm 2014 Dnemine Ait Kaynak Kullanm Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve demesi Kasm 2014 Dnemine Ait 5602 Sayl Kanunda Tanmlanan ans Oyunlaryla lgili Veraset ve ntikal Vergisinin Beyan ve demesi Kasm 2014 Dnemine Ait ans Oyunlar Vergisinin Beyan ve demesi Kasm 2014 Dnemine Ait lan ve Reklam Vergisinin Beyan ve demesi Kasm 2014 Dnemine Ait Mterek Bahislere likin Elence Vergisinin Beyan ve demesi ile Dier Elence Vergilerine likin Elence Vergisinin demesi Kasm 2014 Dnemine Ait Elektrik ve Havagaz Tketim Vergisinin Beyan ve demesi Kasm 2014 Dnemine Ait Yangn Sigortas Vergisinin Beyan ve demesi Kasm 2014 Dnemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Gre Yaplan Tevkifatlarn Muhtasar Beyanname ile Beyan Kasm 2014 Dnemine Ait stihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Srekli Mkellefi yeti Bulunanlar in Makbuz Karl denmesi Gereken Damga Vergisinin Beyan Kasm 2014 Dnemine Ait Katma Deer Vergisinin Beyan 1-15 Aralk 2014 Dnemine Ait Noterlerce Yaplan Makbuz Karl demelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve denmesi 1-15 Aralk 2014 Dnemine Ait Petrol ve Doalgaz rnlerine likin zel Tketim Vergisi Beyan ve demesi Kasm 2014 Dnemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Gre Yaplan Tevkifatlarn demesi Kasm 2014 Dnemine Ait Katma Deer Vergisinin demesi Kasm 2014 Dnemine Ait stihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Srekli Mkellefi yeti Bulunanlar in Makbuz Karl denmesi Gereken Damga Vergisinin demesi Yllk Gelir Vergisi Beyannamelerinde, Toplam Gelir indeki Zirai Kazanlar 75 ve DahaYksek Oranda Olanlar in 2. Taksit demesi 2015 Ylnda Kullanlacak Olan Yasal Defterlere likin Al Tasdiki Kasm 2014 Dnemine Ait Mal ve Hizmet Almlarna likin Bildirim Formu (Form Ba) Kasm 2014 Dnemine Ait Mal ve Hizmet Satlarna likin Bildirim Formu (Form Bs) Kasm 2014 Dnemine Ait Haberleme Vergisinin Beyan ve demesi 2014 Yl Vergi Takvimini PDF formatnda indirmek iin tklaynz .2014 Vergi Takvimi 2014 Vergi Takvimi Gelir daresi Bakanl tarafndan yaynland. 2014 Yl Vergi Takvimini PDF formatnda indirmek iin tklaynz . Takvim ile ilgili aklamalar yle: Vergi takviminde yer alan tarihler, 213 sayl Vergi Usul Kanununun 18. maddesi uyarnca, srelerin son gnnn resmi tatile rastlad durumlarda, tatili takip eden ilk i gn olarak dikkate alnmtr. Bu takvim 31.12.2013 tarihi itibariyle gnceldir. 2014 Aylk Vergi Takvimi detayl olarak yle: 16-31 Aralk 2013 Dnemine Ait Petrol ve Doalgaz rnlerine likin zel Tketim Vergisinin Beyan ve demesi 16-31 Aralk 2013 Dnemine Ait Noterlerce Yaplan Makbuz Karl demelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve denmesi Aralk 2013 Dnemine Ait Kolal Gazoz, Alkoll ecekler ve Ttn Mamullerine likin zel Tketim Vergisinin Beyan ve demesi Aralk 2013 Dnemine Ait Dayankl Tketim ve Dier Mallara likin zel Tketim Vergisinin Beyan ve demesi Aralk 2013 Dnemine Ait Motorlu Tat Aralarna likin zel Tketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyan ve demesi Aralk 2013 Dnemine Ait zel letiim Vergisinin Beyan ve demesi Aralk 2013 Dnemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyan ve demesi Aralk 2013 Dnemine Ait Kaynak Kullanm Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve demesi Aralk 2013 Dnemine Ait 5602 Sayl Kanunda Tanmlanan ans Oyunlaryla lgili Veraset ve ntikal Vergisinin Beyan ve demesi Aralk 2013 Dnemine Ait ans Oyunlar Vergisinin Beyan ve demesi Aralk 2013 Dnemine Ait lan ve Reklam Vergisinin Beyan ve demesi Aralk 2013 Dnemine Ait Mterek Bahislere likin Elence Vergisinin Beyan ve demesi ile Dier Elence Vergilerine likin Elence Vergisinin demesi Aralk 2013 Dnemine Ait Elektrik ve Havagaz Tketim Vergisinin Beyan ve demesi Aralk 2013 Dnemine Ait Yangn Sigortas Vergisinin Beyan ve demesi Aralk 2013 Dnemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Gre Yaplan Tevkifatlarn Muhtasar Beyanname ile Beyan Ekim-Kasm-Aralk 2013 Dnemine Ait Tevkifatlarn Muhtasar Beyanname ile Beyan (GVK 98. Maddesinin 3. Fkrasna Gre er Aylk Beyanname Verme Hakkndan Yararlananlar in) Ekim-Kasm-Aralk 2013 Dnemine Ait GVK Geici 67. Madde Kapsamnda Yaplan Tevkifatlarn Muhtasar Beyanname ile Beyan Aralk 2013 Dnemine Ait stihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Srekli Mkellefi yeti Bulunanlar in Makbuz Karl denmesi Gereken Damga Vergisinin Beyan Aralk 2013 Dnemine Ait Katma Deer Vergisinin Beyan Ekim-Kasm-Aralk 2013 Dnemine Ait Katma Deer Vergisinin Beyan 1-15 Ocak 2014 Dnemine Ait Noterlerce Yaplan Makbuz Karl demelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve denmesi Aralk 2013 Dnemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Gre Yaplan Tevkifatlarn demesi Ekim-Kasm-Aralk 2013 Dnemine Ait Tevkifatlarn demesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fkrasna Gre er Aylk Beyanname VermeHakkndan Yararlananlar in) Ekim-Kasm-Aralk 2013 Dnemine Ait GVK Geici 67. Madde Kapsamnda Yaplan Tevkifatlarn demesi Aralk 2013 Dnemine Ait Katma Deer Vergisinin demesi Ekim-Kasm-Aralk 2013 Dnemine Ait Katma Deer Vergisinin demesi Aralk 2013 Dnemine Ait stihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Srekli Mkellefi yeti Bulunanlar in Makbuz Karl denmesi Gereken Damga Vergisinin demesi 1-15 Ocak 2014 Dnemine Ait Petrol ve Doalgaz rnlerine likin zel Tketim Vergisinin Beyan ve demesi 2014 Yl Motorlu Tatlar Vergisi 1.Taksit demesi Yllk Harlarn demesi 2013 Ylnda Kullanlan Defterlerin 2014 ylnda da Kullanlmak stenmesi Halinde Yasal Defterlere likin Ara Tasdik Aralk 2013 Dnemine Ait Mal ve Hizmet Almlarna likin Bildirim Formu (Form Ba) Aralk 2013 Dnemine Ait Mal ve Hizmet Satlarna likin Bildirim Formu (Form Bs) 6111 Sayl Kanunun (6495 Sayl Kanunun Geici 2. Maddesi Kapsamnda Yaplandrlanlar Dahil) 2, 3, 5, 6, 7 ve 8. Maddeleri Hkmleri Uyarnca denmesi Gereken 17. Taksit demesi Aralk 2013 Dnemine Ait Haberleme Vergisinin Beyan ve demesi 16-31 Ocak 2014 Dnemine Ait Petrol ve Doalgaz rnlerine likin zel Tketim Vergisinin Beyan ve demesi 16-31 Ocak 2014 Dnemine Ait Noterlerce Yaplan Makbuz Karl demelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve denmesi 2013 IV. Geici Vergi Dnemine (Ekim-Kasm - Aralk) Ait Gelir Geici Vergisinin Beyan 2013 IV. Geici Vergi Dnemine (Ekim-Kasm - Aralk) Ait Kurum Geici Vergisinin Beyan 2013 IV. Geici Vergi Dnemine (Ekim-Kasm-Aralk) Ait Gelir Geici Vergisinin demesi 2013 IV. Geici Vergi Dnemine (Ekim-Kasm-Aralk) Ait Kurum Geici Vergisinin demesi Ocak 2014 Dnemine Ait Kolal Gazoz, Alkoll ecekler ve Ttn Mamullerine likin zel Tketim Vergisinin Beyan ve demesi Ocak 2014 Dnemine Ait Dayankl Tketim ve Dier Mallara likin zel Tketim Vergisinin Beyan ve demesi Ocak 2014 Dnemine Ait Motorlu Tat Aralarna likin zel Tketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyan ve demesi Ocak 2014 Dnemine Ait zel letiim Vergisinin Beyan ve demesi Ocak 2014 Dnemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyan ve demesi Ocak 2014 Dnemine Ait Kaynak Kullanm Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve demesi Ocak 2014 Dnemine Ait 5602 Sayl Kanunda Tanmlanan ans Oyunlaryla lgili Veraset ve ntikal Vergisinin Beyan ve demesi Ocak 2014 Dnemine Ait ans Oyunlar Vergisinin Beyan ve demesi Ocak 2014 Dnemine Ait lan ve Reklam Vergisinin Beyan ve demesi Ocak 2014 Dnemine Ait Mterek Bahislere likin Elence Vergisinin Beyan ve demesi ile Dier Elence Vergilerine likin Elence Vergisinin demesi Ocak 2014 Dnemine Ait Elektrik ve Havagaz Tketim Vergisinin Beyan ve demesi Ocak 2014 Dnemine Ait Yangn Sigortas Vergisinin Beyan ve demesi Ocak 2014 Dnemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Gre Yaplan Tevkifatlarn Muhtasar Beyanname ile Beyan Ocak 2014 Dnemine Ait Katma Deer Vergisinin Beyan Ocak 2014 Dnemine Ait stihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Srekli Mkellefi yeti Bulunanlar in Makbuz Karl denmesi Gereken Damga Vergisinin Beyan Basit Usulde Vergilendirilen Mkellefl erin 2013 Ylna likin Gelir Vergisi Beyan 1-15 ubat 2014 Dnemine Ait Petrol ve Doalgaz rnlerine likin zel Tketim Vergisinin Beyan ve demesi 1-15 ubat 2014 Dnemine Ait Noterlerce Yaplan Makbuz Karl demelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve denmesi Ocak 2014 Dnemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Gre Yaplan Tevkifatlarn demesi Ocak 2014 Dnemine Ait Katma Deer Vergisinin demesi Ocak 2014 Dnemine Ait stihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Srekli Mkellefi yeti Bulunanlar in Makbuz Karl denmesi Gereken Damga Vergisinin demesi Basit Usulde Vergilendirilen Mkellefl erin Gelir Vergisi 1. Taksit demesi Dier cretlerin Gelir Vergisinin darece Tarh ve 1. Taksit demesi Ocak 2014 Dnemine Ait Mal ve Hizmet Almlarna likin Bildirim Formu (Form Ba) Ocak 2014 Dnemine Ait Mal ve Hizmet Satlarna likin Bildirim Formu (Form Bs) Ocak 2014 Dnemine Ait Haberleme Vergisinin Beyan ve demesi 2014 Yl Emlak Vergisi 1. Taksit demesinin Balangc (1 Mart 31 Mays Tarihleri Arasnda) 2014 Yl evre Temizlik Vergisinin 1. Taksit demesinin Balangc ( 1 Mart 31 Mays Tarihleri Arasnda) 16-28 ubat 2014 Dnemine Ait Petrol ve Doalgaz rnlerine likin zel Tketim Vergisinin Beyan ve demesi 16-28 ubat 2014 Dnemine Ait Noterlerce Yaplan Makbuz Karl demelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve denmesi ubat 2014 Dnemine Ait Kolal Gazoz, Alkoll ecekler ve Ttn Mamullerine likin zel Tketim Vergisinin Beyan ve demesi ubat 2014 Dnemine Ait Dayankl Tketim ve Dier Mallara likin zel Tketim Vergisinin Beyan ve demesi ubat 2014 Dnemine Ait Motorlu Tat Aralarna likin zel Tketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyan ve demesi ubat 2014 Dnemine Ait zel letiim Vergisinin Beyan ve demesi ubat 2014 Dnemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyan ve demesi ubat 2014 Dnemine Ait Kaynak Kullanm Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve demesi ubat 2014 Dnemine Ait 5602 Sayl Kanunda Tanmlanan ans Oyunlaryla lgili Veraset ve ntikal Vergisinin Beyan ve demesi ubat 2014 Dnemine Ait ans Oyunlar Vergisinin Beyan ve demesi ubat 2014 Dnemine Ait lan ve Reklam Vergisinin Beyan ve demesi ubat 2014 Dnemine Ait Mterek Bahislere likin Elence Vergisinin Beyan ve demesi ile Dier Elence Vergilerine likin Elence Vergisinin demesi ubat 2014 Dnemine Ait Elektrik ve Havagaz Tketim Vergisinin Beyan ve demesi ubat 2014 Dnemine Ait Yangn Sigortas Vergisinin Beyan ve demesi ubat 2014 Dnemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Gre Yaplan Tevkifatlarn Muhtasar Beyanname ile Beyan ubat 2014 Dnemine Ait Katma Deer Vergisinin Beyan ubat 2014 Dnemine Ait stihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Srekli Mkellefi yeti Bulunanlar in Makbuz Karl denmesi Gereken Damga Vergisinin Beyan 2013 Ylna likin Yllk Gelir Vergisi Beyannamesinin Verilmesi GVK Geici 67. Madde Kapsamnda htiyari Beyannamenin Verilmesi 1-15 Mart 2014 Dnemine Ait Petrol ve Doalgaz rnlerine likin zel Tketim Vergisi Beyan ve demesi 1-15 Mart 2014 Dnemine Ait Noterlerce Yaplan Makbuz Karl demelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve denmesi ubat 2014 Dnemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Gre Yaplan Tevkifatlarn demesi ubat 2014 Dnemine Ait Katma Deer Vergisinin demesi ubat 2014 Dnemine Ait stihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Srekli Mkellefi yeti Bulunanlar in Makbuz Karl denmesi Gereken Damga Vergisinin demesi 2013 Ylna likin Yllk Gelir Vergisinin 1. Taksit demesi 2013 Ylna likin Bilano Esasna Gre Defter Tutan Gelir Vergisi Mkellefl eri in Kesin Mizan Bildirimi ubat 2014 Dnemine Ait Mal ve Hizmet Almlarna likin Bildirim Formu (Form Ba) ubat 2014 Dnemine Ait Mal ve Hizmet Satlarna likin Bildirim Formu (Form Bs) ubat 2014 Dnemine Ait Haberleme Vergisinin Beyan ve demesi 6111 Sayl Kanunun (6495 Sayl Kanunun Geici 2. Maddesi Kapsamnda Yaplandrlanlar Dahil) 2,3,5,6,7 ve 8. Maddeleri Hkmleri Uyarnca denmesi Gereken 18. Taksit demesi 2014 Ylna Ait Mkellef Bilgileri Bildiriminin Verilmeye Balanmas (1 Nisan-31 Mays 2014 tarihleri arasnda) 2013 Ylna Ait Gelir Vergisi Mkellefl erinin Vergi Levhasnn nternet zerinden Alnmaya Balanmas (1 Nisan-31 Mays 2014 tarihleri arasnda) 16-31 Mart 2014 Dnemine Ait Noterlerce Yaplan Makbuz Karl demelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve denmesi 16-31 Mart 2014 Dnemine Ait Petrol ve Doalgaz rnlerine likin zel Tketim Vergisinin Beyan ve demesi Mart 2014 Dnemine Ait Kolal Gazoz, Alkoll ecekler ve Ttn Mamullerine likin zel Tketim Vergisinin Beyan ve demesi Mart 2014 Dnemine Ait Dayankl Tketim ve Dier Mallara likin zel Tketim Vergisinin Beyan ve demesi Mart 2014 Dnemine Ait Motorlu Tat Aralarna likin zel Tketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyan ve demesi Mart 2014 Dnemine Ait zel letiim Vergisinin Beyan ve demesi Mart 2014 Dnemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyan ve demesi Mart 2014 Dnemine Ait Kaynak Kullanm Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve demesi Mart 2014 Dnemine Ait 5602 Sayl Kanunda Tanmlanan ans Oyunlaryla lgili Veraset ve ntikal Vergisinin Beyan ve demesi Mart 2014 Dnemine Ait ans Oyunlar Vergisinin Beyan ve demesi Mart 2014 Dnemine Ait lan ve Reklam Vergisinin Beyan ve demesi Mart 2014 Dnemine Ait Mterek Bahislere likin Elence Vergisinin Beyan ve demesi ile Dier Elence Vergilerine likin Elence Vergisinin demesi Mart 2014 Dnemine Ait Elektrik ve Havagaz Tketim Vergisinin Beyan ve demesi Mart 2014 Dnemine Ait Yangn Sigortas Vergisinin Beyan ve demesi Mart 2014 Dnemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Gre Yaplan Tevkifatlarn Muhtasar Beyanname ile Beyan Ocak-ubat-Mart 2014 Dnemine Ait Tevkifatlarn Muhtasar Beyanname ile Beyan (GVK 98. Maddesinin 3. Fkrasna Gre er Aylk Beyanname Verme Hakkndan Yararlananlar in) Ocak-ubat-Mart 2014 Dnemine Ait GVK Geici 67. Madde Kapsamnda Yaplan Tevkifatlarn Muhtasar Beyanname ile Beyan Mart 2014 Dnemine Ait Katma Deer Vergisinin Beyan Ocak-ubat-Mart 2014 Dnemine Ait Katma Deer Vergisinin Beyan Mart 2014 Dnemine Ait stihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Srekli Mkellefi yeti Bulunanlar in Makbuz Karl denmesi Gereken Damga Vergisinin Beyan 2013 Ylna likin Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Verilmesi 1-15 Nisan 2014 Dnemine Ait Petrol ve Doalgaz rnlerine likin zel Tketim Vergisinin Beyan ve demesi 1-15 Nisan 2014 Dnemine Ait Noterlerce Yaplan Makbuz Karl demelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve denmesi Denetim Kurulular Yetkilendirme Belgesi Yllk Har Bildirimi Verilmesi Elektrik retimi Lisans Harlar Yllk Har BildirimiVerilmesi Mart 2014 Dnemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Gre Yaplan Tevkifatlarn demesi Ocak-ubat-Mart 2014 Dnemine Ait Tevkifatlarn demesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fkrasna Gre er Aylk Beyanname Verme Hakkndan Yararlananlar in) Ocak-ubat-Mart 2014 Dnemine Ait GVK Geici 67. Madde Kapsamnda Yaplan Tevkifatlarn demesi Mart 2014 Dnemine Ait Katma Deer Vergisinin demesi Ocak-ubat-Mart 2014 Dnemine Ait Katma Deer Vergisinin demesi Mart 2014 Dnemine Ait stihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Srekli Mkellefi yeti Bulunanlar in Makbuz Karl denmesi Gereken Damga Vergisinin demesi 2013 Ylna likin Kurumlar Vergisinin demesi 2013 Ylna likin Kurumlar Vergisi Mkellefl eri in Kesin Mizan Bildirimi Mart 2014 Dnemine Ait Mal ve Hizmet Almlarna likin Bildirim Formu (Form Ba) Mart 2014 Dnemine Ait Mal ve Hizmet Satlarna likin Bildirim Formu (Form Bs) Mart 2014 Dnemine Ait Haberleme Vergisinin Beyan ve demesi 2013 Ylna Ait Kurumlar Vergisi Mkellefl erinin Vergi Levhasnn nternet zerinden Alnmaya Balanmas (1 Mays-31 Mays 2014 tarihleri arasnda) 16-30 Nisan 2014 Dnemine Ait Petrol ve Doalgaz rnlerine likin zel Tketim Vergisinin Beyan ve demesi 16-30 Nisan 2014 Dnemine Ait Noterlerce Yaplan Makbuz Karl demelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve denmesi 2014 I. Geici Vergi Dnemine (Ocak-ubat-Mart) Ait Gelir Geici Vergisinin Beyan 2014 I. Geici Vergi Dnemine (Ocak-ubat-Mart) Ait Kurum Geici Vergisinin Beyan Nisan 2014 Dnemine Ait Kolal Gazoz, Alkoll ecekler ve Ttn Mamullerine likin zel Tketim Vergisinin Beyan ve demesi Nisan 2014 Dnemine Ait Dayankl Tketim ve Dier Mallara likin zel Tketim Vergisinin Beyan ve demesi Nisan 2014 Dnemine Ait Motorlu Tat Aralarna likin zel Tketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyan ve demesi Nisan 2014 Dnemine Ait zel letiim Vergisinin Beyan ve demesi Nisan 2014 Dnemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyan ve demesi Nisan 2014 Dnemine Ait Kaynak Kullanm Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve demesi 2014 I. Geici Vergi Dnemine (Ocak-ubat-Mart) Ait Gelir Geici Vergisinin demesi 2014 I. Geici Vergi Dnemine (Ocak-ubat-Mart) Ait Kurum Geici Vergisinin demesi Nisan 2014 Dnemine Ait 5602 Sayl Kanunda Tanmlanan ans Oyunlaryla lgili Veraset ve ntikal Vergisinin Beyan ve demesi Nisan 2014 Dnemine Ait ans Oyunlar Vergisinin Beyan ve demesi Nisan 2014 Dnemine Ait lan ve Reklam Vergisinin Beyan ve demesi Nisan 2014 Dnemine Ait Mterek Bahislere likin Elence Vergisinin Beyan ve demesi ile Dier Elence Vergilerine likin Elence Vergisinin demesi Nisan 2014 Dnemine Ait Elektrik ve Havagaz Tketim Vergisinin Beyan ve demesi Nisan 2014 Dnemine Ait Yangn Sigortas Vergisinin Beyan ve demesi Nisan 2014 Dnemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Gre Yaplan Tevkifatlarn Muhtasar Beyanname ile Beyan GVK Geici 61. Madde Uyarnca Hesaplanan Yatrm ndirimi Stopajnn Beyan Nisan 2014 Dnemine Ait stihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Srekli Mkellefi yeti Bulunanlar in Makbuz Karl denmesi Gereken Damga Vergisinin Beyan Nisan 2014 Dnemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Gre Yaplan Tevkifatlarn demesi Nisan 2014 Dnemine Ait Katma Deer Vergisinin Beyan ve demesi GVK Geici 61. Madde Uyarnca Hesaplanan Yatrm ndirimi Stopajnn demesi 1-15 Mays 2014 Dnemine Ait Petrol ve Doalgaz rnlerine likin zel Tketim Vergisi Beyan ve demesi Nisan 2014 Dnemine Ait stihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Srekli Mkellefi yeti Bulunanlar in Makbuz Karl denmesi Gereken Damga Vergisinin demesi 1-15 Mays 2014 Dnemine Ait Noterlerce Yaplan Makbuz Karl demelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve denmesi 2014 Yl Emlak Vergisi 1. Taksit demesi Veraset ve ntikal Vergisi 1.Taksit demesi Vergi Levhasnn nternet Vergi Dairesi zerinden Yazdrlarak Alnmas 2014 Yl evre Temizlik Vergisinin 1. Taksit demesi Nisan 2014 Dnemine Ait Mal ve Hizmet Almlarna likin Bildirim Formu (Form Ba) Nisan 2014 Dnemine Ait Mal ve Hizmet Satlarna likin Bildirim Formu (Form Bs) Nisan 2014 Dnemine Ait Haberleme Vergisinin Beyan ve demesi Denetim Kurulular Yetkilendirme Belgesi Yllk Har demesi 2014 Ylna Ait Mkellef Bilgileri Bildiriminin Verilmesinin Son Gn Elektrik retimi Lisans Harlar Yllk Har demesi 16-31 Mays 2014 Dnemine Ait Petrol ve Doalgaz rnlerine likin zel Tketim Vergisinin Beyan ve demesi 16-31 Mays 2014 Dnemine Ait Noterlerce Yaplan Makbuz Karl demelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve denmesi Mays 2014 Dnemine Ait Kolal Gazoz, Alkoll ecekler ve Ttn Mamullerine likin zel Tketim Vergisinin Beyan ve demesi Mays 2014 Dnemine Ait Dayankl Tketim ve Dier Mallara likin zel Tketim Vergisinin Beyan ve demesi Mays 2014 Dnemine Ait Motorlu Tat Aralarna likin zel Tketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyan ve demesi Mays 2014 Dnemine Ait zel letiim Vergisinin Beyan ve demesi Mays 2014 Dnemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyan ve demesi Mays 2014 Dnemine Ait Kaynak Kullanm Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve demesi Mays 2014 Dnemine Ait 5602 Sayl Kanunda Tanmlanan ans Oyunlaryla lgili Veraset ve ntikal Vergisinin Beyan ve demesi Mays 2014 Dnemine Ait ans Oyunlar Vergisinin Beyan ve demesi Mays 2014 Dnemine Ait lan ve Reklm Vergisinin Beyan ve demesi Mays 2014 Dnemine Ait Mterek Bahislere likin Elence Vergisinin Beyan ve demesi ile Dier Elence Vergilerine likin Elence Vergisinin demesi Mays 2014 Dnemine Ait Elektrik ve Havagaz Tketim Vergisinin Beyan ve demesi Mays 2014 Dnemine Ait Yangn Sigortas Vergisinin Beyan ve demesi Mays 2014 Dnemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Gre Yaplan Tevkifatlarn Muhtasar Beyanname ile Beyan Mays 2014 Dnemine Ait stihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Srekli Mkellefi yeti Bulunanlar in Makbuz Karl denmesi Gereken Damga Vergisinin Beyan Mays 2014 Dnemine Ait Katma Deer Vergisinin Beyan 1-15 Haziran 2014 Dnemine Ait Noterlerce Yaplan Makbuz Karl demelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve denmesi 1-15 Haziran 2014 Dnemine Ait Petrol ve Doalgaz rnlerine likin zel Tketim Vergisinin Beyan ve demesi Mays 2014 Dnemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Gre Yaplan Tevkifatlarn demesi Mays 2014 Dnemine Ait Katma Deer Vergisinin demesi Mays 2014 Dnemine Ait stihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Srekli Mkellefi yeti Bulunanlar in Makbuz Karl denmesi Gereken Damga Vergisinin demesi Basit Usulde Vergilendirilen Mkelleflerin Gelir Vergisi 2. Taksit demesi Mays 2014 Dnemine Ait Mal ve Hizmet Almlarna likin Bildirim Formu (Form Ba) Mays 2014 Dnemine Ait Mal ve Hizmet Satlarna likin Bildirim Formu (Form Bs) Mays 2014 Dnemine Ait Haberleme Vergisinin Beyan ve demesi (5604 Sayl Mali Tatil hdas Edilmesi Hakknda Kanun Dikkate Alnarak Dzenlenmitir) (Mali Tatil 1 20 Temmuz) 16-30 Haziran 2014 Dnemine Ait Noterlerce Yaplan Makbuz Karl demelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve denmesi Haziran 2014 Dnemine Ait Kaynak Kullanm Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve demesi Haziran 2014 Dnemine Ait lan ve Reklam Vergisinin Beyan ve demesi Haziran 2014 Dnemine Ait Mterek Bahislere likin Elence Vergisinin Beyan ve demesi ile Dier Elence Vergilerine likin Elence Vergisinin demesi Haziran 2014 Dnemine Ait Elektrik ve Havagaz Tketim Vergisinin Beyan ve demesi Haziran 2014 Dnemine Ait Yangn Sigortas Vergisinin Beyan ve demesi 1-15 Temmuz 2014 Dnemine Ait Noterlerce Yaplan Makbuz Karl demelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve denmesi 2013 Ylna ilikin Gelir Vergisi 2. Taksit demesi Motorlu Tatlar Vergisi 2. Taksit demesi Haziran 2014 Dnemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Gre Yaplan Tevkifatlarn Muhtasar Beyanname ile Beyan ve demesi Nisan-Mays-Haziran 2014 Dnemine Ait Tevkifatlarn Muhtasar Beyanname ile Beyan ve demesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fkrasna Gre er Aylk Beyanname Verme Hakkndan Yararlananlar in) Nisan-Mays-Haziran 2014 Dnemine Ait GVK Geici 67. Madde Kapsamnda Yaplan Tevkifatlarn Muhtasar Beyanname ile Beyan ve demesi Haziran 2014 Dnemine Ait Katma Deer Vergisinin Beyan ve demesi Nisan-